Дошкільний навчальний заклад №1 "Золота рибка" м.Южне Одеської області
Навчально - виховний процес

  Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.   

   Головна мета дошкільної освіти  – виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.

  Керуючись основними законодавчими документами в галузі освіти: законів України Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Базового компонента дошкільної освіти та підтримуючи ініціативу ООН в проголошенні Міжнародного десятиліття миру і ненасилля,  педагогічний колектив  ДНЗ №1 на 2019 - 2020 навчальний рік  визначив   головну методичну мету: 

Виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприятливість та вольові риси характеру.

Єдина науково-методична проблема, над якою працює ДНЗ №1: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини через використання інноваційних технологій.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2018/2019 н. р.,  досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив у наступному 2019/2020 н. р. буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних  пріоритетних завдань.

                               Пріоритетні завдання на 2019/2020 н.р.

1.   Спрямувати роботу дошкільного навчального закладу на виконання державної політики щодо охорони життя та здоров'я дітей, в тому числі з дітьми які потребують корекції фізичного  та розумового розвитку в умовах інклюзивної освіти, та формування у них основ безпечної поведінки.

 

2.   Розвивати у дітей уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі, необхідність дотримання морально-етичних норм суспільства шляхом формування ціннісного ставлення до культури українського народу, його історичного минулого, мови, звичаїв, традицій та виховування почуття власної гідності як представника українського народу.

3.   Формувати у дошкільників уявлення про раціональне використання природних ресурсів в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини.

4.   Реалізація інтегративного підходу до побудови освітнього процесу засобами STREAM-освіти, з метою формування у дошкільнят цілісного системного світобачення.